Mechelen

‘T is herfst!

 

 

 

Beste Tuinliefhebber,

 

 je kan er niet om heen, het weer is nog prachtig maar ’s morgen is er al dauw en het is fris. Als je rondkijkt zie je dat er ‘sleet’ op de vegetatie komt. Dit zijn de eerste symptomen dat de zomer er op zit. Maar niet getreurd, de herfst is ook een zeer prachtige periode en voor de tuinier een belangrijk oogst moment.

 

Herfst, dan denken we op de eerste plaats aan het oogsten van het fruit. Start de pluk van onder in de boom en doe dan de top. Bij het omgekeerde kunnen vallende vruchten schade berokkenen op de nog onder in de boom hangende vruchten.

 

Kers, pruim en perzikken kunnen na de oogst gesleund worden. Het sleunen bestaat er in om de beschadigde, te dikke en verkeerd geplaatste takken te verijderen. De detail snoei gebeurt dan in het voorjaar. Sleunen na de oogst is ook een manier om groeikrachtige bomen ’te kalmeren’ en hierdoor de vruchtbaarheid te verbeteren.

 

 narcisopgepot

 

Bij de framboos, japanse wijnbes en braambes zal men ook de oude afgedragen takken verwijderen. De nieuwe 1-jarige scheuten te herleiden tot wat men nodig heeft.  Dit gebeurt best zo snel mogelijk na de oogst. Dit brengt meer licht in de struik en heeft een betere bloembotvorming tot gevolg.

 

De bedden in de groentuin, die vrijkomen gaan we zeker niet bloot laten liggen. Zaai bij voorkeur een groenbemester (phacelia, snijkoren (rogge of haver) om de bodem te beschermen tegen erosie (wind, regen). De fijnste gronddeeltjes zijn ook de meest vruchtbare en zijn het gemakkelijkst door regen en wind voor goed verwijdert. Tevens gaat de groenbemester de mineralen, in het bijzonder stikstof en fosfor, voor uitspoelen naar het grondwater voorkomen. Vooral het wortelstel van haver en rogge hebben een structuur verbeterend effect. Bovendien produceren ze een belangeriijk volume aan groenmasse. Dit is in te werken in het voorjaar. Het verhoogd het % organisch materiaal in de bodem dat zo broodnodig is voor de bodemorganismen. Bodemorganismen zijn noodzakelijk voor het omzetten van de mineralen naar een opneembare vorm voor de plant. Daarom gaat men er vanuit dat bij 3% organische stof ze beginnen ‘honger’ te lijden.  Ideaal is 5% om ze ‘happy’ te maken. Dit is de basis voor een goede start in het voorjaar. Het aanbrengen (voorjaar) in de bovenlaag van compost is ook een zegen voor hen. Een gezonde bodem zorgt voor een gezond gewas. En een gezonde voeding!

 

In de herfst is ook het ogenblik om reeds aan de lente te denken. De lente bloeiende bloembollen, geplant vanaf 15 september tot 15 october hebben een voorsprong qua wortelontwikkeling tegenover later geplante bloembollen. Tijdens deze periode is de bodemtemperatuur nog voldoende hoog om de wortelvorming van de bollen extra te stimuleren. Men kan in princiepe planten tot aan de vorst.

Waarschijnlijk zijn de plaatsen waar we ze zouden willen planten nu nog niet vrij. Geen probleem, pot ze op (zie photo). Graaf ze in en dek af met een 10-tal cm grond. De bollen kunnen al bewortelen. Ze kunnen dan op het gewenste ogenblik later in het seizoen (liefst nog voor de vorst) op de definitieve plaats uitgeplant worden wanneer dat je past.

 

Op de website van Intratuin vind je nog bijkomende informatie hoe je moet omgaan met lentebloeiers: www.intratuin.be

 

Tot en volgende keer.

mvg/Roger

 

 

Geef een reactie