Mechelen

organisatie en bestuur

Organisatie van onze vereniging

Onze vereniging draagt de naam Tuinhier Mechelen VZW” en is gevestigd te 2800 Mechelen, Overheide 20. Onze statuten werden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch staatsblad d.d. 26.11.2014 met het verwijzingsnummer : 311293. Onze VZW heeft het Ondernemingsnummer BE0505641501.

Zij wordt bestuurd door de raad van bestuur die er als volgt uit ziet: 

  • Voorzitter: De Grieve John, Lindestraat 91  Mechelen 
  • Secretaris: Van de Weyer Jan, Overheide 20  Mechelen 
  • Penningmeester: Van Engelgem Roger, Leestsestw 109 Mechelen 

Deze vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten. 

Onze ploeg

Alle realisaties zijn het werk van onze lokale bestuursploeg :

  • Jan : Secretaris, audit en vzw-opvolging

  • Roger : Penningmeester, abonnementen, lesgever, teeltbegeleiding en ledenwerving

  • Mark : Organisatie events en culinaire begeleiding

  • Marc : Website en IT, technische ondersteuning

  • John : Voorzitter, PR en organisatie voordrachten

Wil je ook meewerken ?

Contentmanager” we zoeken een vrijwilliger om samen met ons bestuursteam regelmatig updates op de website te plaatsen en de link naar social media te leggen. Heb je Groene Vingers en wil je af en toe een bijdrage schrijven ? Voel je je geroepen ? contacteer ons gerust.