Mechelen

Onze samenwerking met de Lage drempel

Onze samenwerking met de Lage Drempel

De Lage Drempel is een gemeenschap van mensen uit Mechelen, waarin armen en niet-armen elkaar kunnen ontmoeten en samen boeiende activiteiten beleven.

Na een eerder mislukte poging om deze mensen te leren tuinieren, werd onze vereniging eind 2014 gevraagd de gegadigden van de lage drempel te willen begeleiden bij het tuinieren in bakken. Om hen te helpen zelf groenten en kruiden te telen onder begeleiding.

lage drempel

De stad Mechelen stelde de 19 moestuinbakken,  grond, materiaal en  een watercontainer ter beschikking. De bakken werden opgesteld in de Maalderijstraat, vlak bij de ontmoetingsruimte van de Lage drempel. De doelstelling is om een bak per gegadigde toe te wijzen. De opbrengst van de groenten en kruiden die erin gekweekt worden behoren toe aan de tuinier. Er worden  eveneens in de gemeenschappelijke tuin groenten gekweekt. Deze laatsten zijn voor de gemeenschap. Het project heeft een duur van 2 jaar, daarna wordt de plaats waar de bakken staan als bouwgrond gebruikt.

Op 19 maart 2015 wordt  het project met de tuiniers opgestart en worden de eerste planten en zaden in de bakken geplaatst. Luc Demunter, een vrijwilliger,  verzekert samen met onze vereniging de begeleiding. Elke maandagnamiddag is er een begeleider present om de tuiniers te begeleiden.

Het moet gezegd dat er mooie resultaten geboekt worden. Dit gaat  niet onopgemerkt voorbij. Er verschijnt onder andere een artikel in de Nieuwe Maan,  nr 49 juli-augustus 2015, met een foto van enkele bakken met groeten en kruiden en enkele tuiniers.

Jammer genoeg moeten we nu melden dat het project voor dit jaar 2015 noodgedwongen opgeschort werd in augustus.  Dit omdat de plantenbakken bezoedeld werden door het springen van een olieleiding van een hijskraan  en met behulp van een sterke wind, de olie over de omgeving heeft verneveld. Uit veiligheidsmaatregel werd dan ook de teelt van de groenten stopgezet. Jammer daar verschillende deelnemers een mooie oogst ging te beurt vallen.

Er is afgesproken om begin volgend jaar terug samen te komen om het project verder te zetten.