Mechelen

12 februari 2016: Het Galgenveld – spitten of niet ?

                                                                                                                Techniekdiepspitten

 

nog een beetje geduld en we kunnen erin vliegen zodra deze natte dagen en koude ochtenden voorbij zijn. Grondbewerkingen zijn enkel uit te voeren wanneer de grond er niet te nat bij ligt, want dan doe je meer kwaad dan goed!

Eén van de deudgen van het tuinieren is geduld hebben. De agenda van moeder natuur volgen en niet die van jou opdringen, want dat komt NIET goed.

Voor de gelukkige bezitters van een tuintje op het Galgenveld stelt zich volgende vraag: spitten of niet van de grond die vooral met kweekgras begroeid is.

Het gebruik van herbiciden is uit den boze!! Het huisreglement moet gerespecteerd worden.

Andere technieken dringen zich op. Je kan de grond afdekken met karton of zwarte plastiek om de groei te verstikken of je kan spitten.

De eenvoudigste manier is spitten met een spitvoor. De bovenste laag komt onderin te liggen en wordt dan afgedekt met de zuivere (onkruidvrije) grond. Maar eerst moet je dan wel handmatig de rhizomen en andere wortelstokken verwijderen. Dit om hergroei te voorkomen.

Een betere methode voor een veld dat zo overwoekerd is, is het diepspitten.

In de bollenstreek (Lisse NL) werd dit veelvuldig toegepast op gronden waar infectie van de bovenlaag (hoofdzakelijk schimmels) werd vastgesteld. De ‘zieke’ laag werd afgepeld en kwam dan vanonder op 80-90cm diepte terecht en werd zo onschadelijk gemaakt.

In ons geval komt de door onkruid begroeide toplaag (5-10cm) op 80-90cm diep te zitten. Het afsterven van het onkruid is gegarandeerd, zelfs het hardnekkige kweekgras of wortelstokken van bv. paardenbloem of zuring.

 Je kan eventueel in de voor ook nog ter plaatse omspitten zodat je tot op een 100-120cm diepte de bodem los hebt gemaakt.

Bij aanwezigheid van een harde of moeilijk door de wortels te doordringen laag, waar het opstijgen (haarbuiskracht van de bodem) van het grondwater naar de wortels verhinderd wordt, is het diepspitten een zegen voor de plantengroei.

De 1ste tekening laat de start-positie zien bij aanvang van het diepspitten.

Volg de evolutie van de gekleurde blokken van een zelfde kleur.

BELANGRIJK is dat je de lagen NIET mengt. De bovenste laag moet als bovenlaag blijven dienen.

Hier zit het leven in. Je kan na het spitten er een laagje compost van 10-15cm inwerken om het verstoorde leven van de micro-organismen te bevorderen. De micro-organismen zijn onze beste werkers die er voor zorgen dat de mineralisatie = omzetting van de mineralen aanwezig in de bodem, in een opneembare vorm voor de planten beschikbaar worden.

Daarom alleen al verdienen ze onze extra aandacht.

Belangrijk is te beseffen dat de BODEM een LEVEND geheel is. Een gezonde bodem zorgt ook voor een gezond en voedzaam gewas!!

Veel spitgenot!

mvg/Roger VE