Mechelen

Hernieuwen van lidmaatschap en programma voor 2015

Mechelen, 21 oktober 2014

Geachte Mevrouw, Heer,

Het einde van het jaar nadert snel. Tijd om u te vragen om het lidmaatschap te hernieuwen. De abonnementsprijs voor 11 nummers is vastgesteld op 20,00 euro. Opdat u het blad in 2015 tijdig zou ontvangen, wordt gevraagd het abonnementsgeld van 20,00 euro over te willen schrijven op rekeningnummer BE55 7330 5105 2544 van “De Volkstuin Mechelen” voor 20 december 2014. Het eerste nummer van de nieuwe jaargang verschijnt rond 20 februari 2015.

Wij zijn ervan overtuigd dat u als lezer, het maandblad waardeert en de nodige publiciteit wil maken bij familie, vrienden en kennissen.

We gaan u ook volgend jaar, naast het maandblad en de gratis voordrachten, meer bieden voor uw lidmaatschap.

 • We organiseren een nieuwjaarsdrink voor onze leden van de afdeling Mechelen. Deze drink gaan door op vrijdag 30 januari in ons lokaal Parochiezaal Battel, Battelse Bergen 28 2800 Mechelen, na de voordracht (zie verder).
 • We hernieuwen onze actie voor de gezamenlijke aankoop van potgrond en zaden.
 • We organiseren onze tweede plantenruilbeurs op zaterdag 2 mei aan ons lokaal Parochiezaal Battel, Battelse Bergen 28 2800 Mechelen.
 • We blijven ons inzetten om nieuwe volkstuinen in Mechelen te helpen oprichten.

Hierbij vindt u eveneens ons verdere programma der voordrachten. Ditmaal hebben we het programma voor een volledig jaar vermeld. Gelieve deze data te willen noteren in uw agenda. Er wordt geen brief verstuurd om elke voordracht afzonderlijk aan te kondigen. Er wordt wel een herinnering per mail verstuurd voor elke voordracht, naar de leden die ons hun mailadres bezorgden. Je mag ons steeds uw mailadres toesturen met dat doel. Onze voordrachten kan je ook terugvinden op bovenstaande website van ons Gewest, http://www.tuinhier.be

 • Vrijdag 16 januari 2015 Kringlooptuinieren
 • Vrijdag 30 januari 2015 Succes en falen in de tuin 2014 – tips en tricks
 • Vrijdag 20 februari 2015 Blauwe bes kweken / kleinfruit
 • Vrijdag 20 maart 2015 Ziektes in de fruitteelt
 • Vrijdag 17 april 2015 Kruidentuin aanleggen – soortenkeuze
 • Vrijdag 15 mei 2015 Serreteelt
 • Vrijdag 19 juni 2015 Vijverplanten
 • Zaterdag 4 juli 2015 Dahlia in het vrijbroekpark.
 • Vrijdag 18 september 2015 Teeltwisseling en combinatieteelt
 • Vrijdag 16 oktober 2015 Bloembollen
 • Zaterdag 28 november 2015 Snoei van appel en peer in de boomgaard van Theo Slachmuylders Poreistraat 4, Hombeek
 • Vrijdag 18 december 2015 Kruiden teelt en vermeerderen

De voordrachten op vrijdag gaan steeds door om 20u in de parochiezaal.

De voordrachten op zaterdag gaan door om 14u (plaats staat naast de voordracht vermeld).

Onze nieuwjaarsdrink gaat door na de korte voordracht van vrijdag 30 januari. Wie daarna wil genieten van de kookkunst van Mark kan inschrijvenvoor een verrassingsmenu met een glas water. Prijs 17 euro voor leden en 27,50 euro voor niet leden. Wijn en andere dranken zijn te verkrijgen tegen democratische prijzen. Inschrijven tegen 15 december via mail, of tot 19 december tijdens onze vormingsavond. Dit laatste mits betaling in cash.

Onze bestuurdersploeg werd in 2014 verder uitgebreid met Mark De Schepper en Marc Janssen. Dit laat ons toe om onze vereniging, die weldra de VZW structuur zal aannemen, nog beter te beheren.

Uw lidmaatschap is ons een blijk van waardering en steun om verder te blijven werken.

 

Met oprechte dank en tot op één van onze activiteiten,

De Grieve John, Lindestraat 91 Mechelen, 015/340581 john.degrieve@telenet.be

Van de Weyer Jan, Overheide 20 Mechelen, 015/331034 vandeweyer@telenet.be           

Van Engelgem Roger, Leestsestwg109 Mechelen, 0475/665807rogerengelg@gmail.com

Mark De Schepper Steenweg op Heindonk 98 2801 Heffen markdeschepper@me.com 

Marc Janssen Molenvoetweg 42 2547 Lint mjanssenlint@gmail.com 03/2888674