Mechelen

soil grass
algemene blog
RogerVE

De negen geboden van de bodem

De weergoden hebben het ons de laatste weken niet gemakkelijk gemaakt. Bakken water hebben we over ons ‘dak’ gekregen. Het heeft bij sommige tuiniers het probleem van bodembeheer (water overlast en verslemping van de bodem) pijnlijk bloot gelegd. Het ILV0 (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) heeft een lijstje opgesteld met

Lees verder