Mechelen

5. Wat zijn categorieën?

5. Wat zijn categorieën?

Artikels moeten geklasseerd worden in categorieën, zoniet verschijnen ze niet op de juiste plaats op de website

vb recepten, nieuws, …

 

Indien je de categorie niet kent , open een verwant artikel en zoek daarvan de categorie op.

 

Ziehier de volledige lijst van categorieën :

http://www.volkstuinmechelen.be/administrator/index.php?option=com_categories&extension=com_content