Mechelen

*****4. GEBRUIK van MAILS versie 2

4. Gebruik van mails (versie 2)

1. huidige situatie:

functionele mailboxen voor contact met leden en persoonlijke mailboxen voor alle andere contacten (Mechelen, TuinHier regionaal, intra-bestuur…)

nadeel persoonlijke mailbox:

 • bij afwezigheid van een persoon beschikt de vervanger niet altijd over de juiste mails
 • vermenging “privĂ©” met “volkstuin”
 • wanneer een bestuurslid vervangen wordt beschikt de opvolger niet over de relevante mails
 • teveel personen in copie
 • wie bewaard ?
 • documenten en bestanden : wie heeft de laatste versie ?  –> ONE DRIVE
 • iedereen moet zijn mailbox opkuisen en organiseren
 • terugzoeken van een mail vraagt soms tijd

2. Wat ter beschikking ? paswoord: Kringloop123 

 3. Contacten met de leden :

 • Hoe organiseren we ons om deze mails te beantwoorden en te archiveren?
 • Welk programma gebruiken?

VOORSTEL :

 • twee adressen behouden maar alles forwarden naar 1 mailadres 
 • gmail webmail gebruiken met labels 
 • mail komt binnen in INBOX
 • verwijderen, doorsturen of behandelen
 • behandelen : door wie? label toekennen (mail voor JAN, ….) en uit INBOX plaatsen
 • iedereen regelt zijn eigen labels (archief, )
 • antwoord : STER
 • relevant ONDERWERP kiezen voor de mail

4. Andere contacten ?

  ps Volkstuinmechelen@outlook.com