Mechelen

** 1. algemeen, huidige situatie, objectieven (V1.0)

 • Algemeen : een vereniging
  • heeft informatie (data, gegevens); deze staat in bestanden (.DOC,.XLS,.PPT, ….); deze moet bijgehouden worden op een efficiënte manier (geklasseerd, laatste versie geïdentificeerd, backup, onafhankelijk van de huidige titularissen, …)
  • geeft toegang tot deze informatie (of verspreidt deze) op een efficiënte manier : website, mail, cloud, …
  • informatie en verspreiding op verschillende niveaus : publiek, leden, bestuur
 • Actuele situatie voor onze vereniging
   • publiek en leden : een aantal bestanden toegankelijk voor publiek en leden staan reeds op website (NIET volledig) verspreid via website en nieuwsbrieven
   • bestuur :  bestanden staan nog op persoonlijke PC (wie heeft de laatste versie en op welke van zijn PC staat die ?, backup ?) NIET EFFICIENT
   • verspreiding via mail :

    • “onderwerp” van de mail slecht gekozen en mails met het gebruik van de beantwoordoptie worden onderwerpen gemengd
    • teveel personen in copie
    • wie bewaard ?
    • documenten en bestanden : wie heeft de laatste versie ?
    • iedereen moet zijn mailbox opkuisen en organiseren
    • terugzoeken van een mail vraagt soms tijd
    • persoonlijke mailboxen –> bij afwezigheid van één persoon beschikt de vervanger niet altijd over de juiste mails
 • Doelstelling :
  • informatie voor het publiek en leden : website vervolledigen –> vorming : iedereen van het bestuur moet artikels kunnen publiceren : zie fiches
  • informatie voor het bestuur : we zouden onze bestanden moeten bewaren op 1 plaats toegankelijk voor iedereen :   CLOUD –> vorming (website neemt teveel plaats in, minder mogelijkheden)